ISO Her-certificering / transitie

ISO Her-certificering / transitie

We zijn trots op de succesvolle overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001 en her-certificering van ISO 9001:2015 en OHSAS 14001:2015.

Eén van de kernwaardes van Scheepswerf Reimerswaal is “zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”. Deze uitspraak is tegelijk ook waar ISO voor staat.

In 2013 behaalden we ons eerste ISO 9001 en OHSAS 18001 certificaat. De basis voor het behalen lag bij de vraag hiernaar door onze klanten.
Inmiddels is “ISO” een begrip in ons bedrijf en ons managementsysteem, nadat het in 2017 volledig is herschreven, uitgegroeid tot één van de sterke punten van Scheepswerf Reimerswaal.

Vier keer per jaar voeren we een management review uit. Hierdoor zien we trends ontstaan en zijn we in staat om in een vroeg stadium de nodigde acties uit te zetten om het proces te corrigeren of  verbeteren.

Bekijk certificaten